Diumenge a les 12h, al CEM LA VILA,

abans de la presentació dels equips de Pàdel,

amb col·laboració amb el patronat d’esports i les persones

es realitzara per part de les autoritats la lectura del manifest.

Des del món de l’esport i des de la nostra entitat manifestem la voluntat de sumar
esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència
masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra
la igualtat efectiva entre dones i homes.
Treballarem per construir una societat democràtica, moderna i igualitària que faci
front a la violència masclista i les desigualtats entre homes i dones, amb eines que
ens permetin desplegar la Llei d’igualtat, aprovada el mes de juliol passat pel
Parlament de Catalunya.
Volem un esport que promogui els valors que l’hi són inherents com l’esforç, el
respecte, el treball en equip, el sacrifici i la superació, lluny de qualsevol tipus de
violència; i manifestem fermament la voluntat de treballar per eradicar-la.

Deixem el manifest 25N per la vostre lectura i difusió

DiaIntEliVioDones_2015_p