A continuació podeu trobar els formularis per realitzar tràmits i gestions amb el club.

S’ha de:

  • Omplir tota l’informació requerida
  • Enviar-los digitalment o entregar-los presencialment